III OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL TAŃCA
„SULMIERZYCE OPEN”

11 styczeń 2020 r.

Szkoła Podstawowa (ul. Szkolna 4, 98-338 Sulmierzyce, woj. Łódzkie )

Image

Cel imprezy:

 • Popularyzacja zespołowych form tanecznych i ich walorów artystycznych
 • Wymiana doświadczeń pomiędzy tancerzami i instruktorami
 • Konfrontacja umiejętności tanecznych zawodników z całej Polski

Kategorie Taneczne:

Amatorskie zespoły prezentują taniec:

 • street dance, hip-hop, breakdance, funky
 • disco dance, disco show
 • współczesny, jazz, modern  
 • taniec towarzyski
 • inne formy tańca
 • mażoretki

W dwóch kategoriach:

 • solista - max. czas to 2 min. 30 sek.
 • formacje - max. czas to 5 min.

Kategorie Wiekowe:

  • 3-6 lat (bez podziału na kategorie taneczne)
  • 7-9 lat (bez podziału na kategorie taneczne)
  • 10-12 lat
  • 13-15 lat
  • powyżej 15 lat

Kontakt i inne ważne sprawy

1

Biuro organizacyjne

Magdalena Salińska-Serafin – tel.535 183 281
2

Warunki uczestnictwa

 • Rejestrujemy się online wchodząc w link www.mass-team.pl/festiwal-tanca w terminie do 28 grudnia 2019 r.
 • Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest wpłata akredytacji w wysokości 20 zł za każdą osobę należącą do zespołu. Wpłat dokonujemy tylko i wyłącznie przelewem na konto:

 • Akademia Tańca i Sportu „Mass-Team”
  Ul. Reymonta 16
  97-500 Radomsko
  ING Bank Śląski / 64 1050 1142 1000 0091 4546 3635

 • Warunkiem przyjęcia jest również przesłanie muzyki do 9 stycznia 2020 r. w formacie mp3 lub wav na adres: magdasalinska@interia.pl Opis nagrań powinien zawierać numer startowy nadany przez organizatora – nazwę zespołu – tytuł prezentacji
 • Wpłat należy dokonać w terminie do 31 grudnia 2019 r. W przypadku braku wpłaty w podanym terminie organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia. Nie ma możliwości wpłacania akredytacji na miejscu!!! Opłaty w dniu konkursu nie będą przyjmowane. Wszelkie zgłoszenia po terminie muszą być uzgodnione z organizatorem!!!
 • 3

  Sprawy organizacyjne

  - Rejestracja zespołów w dniu prezentacji od godz. 9:00.
  Przy rejestracji należy posiadać ksero dowodu wpłaty akredytacji.
  Faktury będą wydawane w rejestracji lub wysyłane pocztą na adres podany przy zgłoszeniu.
  - Wejście zespołu do wyznaczonej garderoby może nastąpić na 30 minut przed planowanym występem zespołu . Prosimy o szybkie opuszczanie garderoby po występie, aby udostępnić miejsce następnym zespołom. Organizator nie bierze odpowiedzialności za rzeczy wartościowe oraz osobiste uczestników pozostawione bez opieki.
  - Każdy tancerz zobowiązany jest do tańczenia w obuwiu do tego przystosowanym lub boso.
  - Zabrania się używania rekwizytów, materiałów pirotechnicznych lub substancji mogących zabrudzić lub uszkodzić parkiet.
  - Każdy zespół powinien posiadać opiekuna zgodnie z przepisami obowiązującymi w placówkach oświatowych. Opiekun ponosi całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników. Zespoły muszą być ubezpieczone na czas przejazdu i pobytu przez instytucje zgłaszające. W przypadku braku polisy ubezpieczeniowej NW należy przedstawić oświadczenie opiekunów/instytucji delegującej lub rodziców/ o przejęciu odpowiedzialności za stan zdrowia i konsekwencji NW.
  - Zespoły prezentujące elementy gimnastyki artystycznej i akrobatyki są zobowiązane do przestrzegania zasad bezpieczeństwa. Instruktor ponosi całkowitą odpowiedzialność za prezentację i bezpieczeństwo uczestników.
  - Koszty związane z przyjazdem zespołów na konkurs, ubezpieczeniem, a także wyżywieniem pokrywa instytucja delegująca.
  - W czasie trwania konkursu organizator zapewnia obsługę medyczną.
  - Zgłoszenie do udziału w konkursie oznacza pełną akceptację regulaminu oraz wyrażenie na zawsze zgody na nieodpłatną rejestrację fotograficzną, video i TV wszystkich prezentacji oraz ich wykorzystanie, publikację i emisję w dowolnych mediach oraz przez organizatora, a także wykorzystanie danych osobowych w materiałach z III Ogólnopolskiego Festiwalu Tańca „Sulmierzyce Open”.
  - Sprawy nie ujęte regulaminem rozstrzyga organizator. Nie spełnienie warunków regulaminu eliminuje uczestnika konkursu.